Borderline, Artisti tra nomalità e follia. Da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a Basquiat

Torna al post: 'Da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a Basquiat', a Ravenna artisti tra normalità e follia

Borderline, Artisti tra nomalità e follia. Da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a Basquiat